วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #861 ::  ภาพการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) การประเมินตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx) วิทยากร โดย ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม cmp 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 5 สิงหาคม 63
ประกาศ่ :: 6 สิงหาคม 63 [14:31:14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::