วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #857 ::  การประชุม การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามแนวทาง WFME
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุม การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามแนวทาง WFME โดยมี รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และรองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการประชุม วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 18 มิถุนายน 63
ประกาศ่ :: 22 มิถุนายน 63 [14:39:47]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::