วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #856 ::  ประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับที่ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับที่ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx วันที่ 10 มิย.63 ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 10 มิถุนายน 63
ประกาศ่ :: 10 มิถุนายน 63 [16:29:10]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::