วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #847 ::  ภาพกิจกรรม เรียนรู้วันสำคัญทางศาสนาสำหรับนักเรียน
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ด้วยในวันที่ 8 ก.พ.63 เป็นวันมาฆบูชา ศูนย์พัฒนาเด็กจึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใส่บาตรและทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เพื่อจะได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
กิจกรรมวันที่ :: 7 กุมภาพันธ์ 63
ประกาศ่ :: 17 กุมภาพันธ์ 63 [17:13:00]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::