วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #841 ::  ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยได้รับเกียติจาก นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม มีกิจกรรมการแสดงจากเด็กๆ จับฉลากของขวัญปีใหม่และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันทั้งเด็กๆ คุณครูและผู้ปกครอง
กิจกรรมวันที่ :: 25 ธันวาคม 62
ประกาศ่ :: 25 ธันวาคม 62 [11:37:17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::