วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #840 ::  ภาพพิธีลงนามความร่วมมือในการร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็น
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     พิธีลงนามความร่วมมือในการร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม วารินชำราบ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 23 ธันวาคม 62
ประกาศ่ :: 24 ธันวาคม 62 [13:02:36]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::