วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #835 ::  ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 ณ เรือนกะยอมเฮาส์แอนด์รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นำโดย ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก คุณประสิทธิ์ ศรีงาม สถาบันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย และคุณวาสนา สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร
กิจกรรมวันที่ :: 30 พฤศจิกายน 62
ประกาศ่ :: 3 ธันวาคม 62 [09:22:12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::