วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #834 ::  ภาพกิจกรรม UBU Road Show พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพกิจกรรม UBU Road Show พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 28 พฤศจิกายน 62
ประกาศ่ :: 2 ธันวาคม 62 [09:22:28]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::