วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #833 ::  การเสวนาธรรมะ เรื่อง "ธรรมะกับภาวะซึมเศร้า"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การเสวนาธรรมะ เรื่อง "ธรรมะกับภาวะซึมเศร้า" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 28 พฤศจิกายน 62
ประกาศ่ :: 29 พฤศจิกายน 62 [14:49:43]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::