วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #831 ::  การอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในการอบรม (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 21 พฤศจิกายน 62
ประกาศ่ :: 22 พฤศจิกายน 62 [10:31:05]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::