วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #830 ::  การประชุมการประยุกต์ใช้การรักษาโรคด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชากับระบบสุขภาพชุมชน พื้นที่ตัวอย่าง เขตสุขภาพที่ 10
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมการประยุกต์ใช้การรักษาโรคด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชากับระบบสุขภาพชุมชน พื้นที่ตัวอย่าง เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับเกรียติจาก ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม CMP 401 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 2 พฤศจิกายน 62
ประกาศ่ :: 4 พฤศจิกายน 62 [13:57:49]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::