วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #829 ::  การอบรมหลักสูตรแนวทางการดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่ดี
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมหลักสูตรแนวทางการดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่ดี โดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ เครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม (MedResNet) ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 30 ตุลาคม 62
ประกาศ่ :: 31 ตุลาคม 62 [10:49:39]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::