วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #826 ::  การบรรยายธรรมะ "ศิลปะในการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     บรรยายธรรมะ ศิลปะในการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ โดยมี พระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าเย็นบุญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม SY 203 อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 17 ตุลาคม 62
ประกาศ่ :: 18 ตุลาคม 62 [15:09:37]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::