วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #825 ::  การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ EdPex
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ EdPex โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการการตรวจประเมิน ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย กรรมการการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 15 ตุลาคม 62
ประกาศ่ :: 15 ตุลาคม 62 [16:20:13]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::