วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #824 ::  การประชุม Student Selection การเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษา หลักสูตรแพทศาสตรบัณฑิต
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุม Student Selection การเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษา หลักสูตรแพทศาสตรบัณฑิต ได้รับเกียติจาก พญ.บุญรัตน์ วราชิต อดีตผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.หาดใหญ่ / ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นวิทยากรในครั้งนี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม CMP 401 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 9 ตุลาคม 62
ประกาศ่ :: 10 ตุลาคม 62 [10:14:05]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::