วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #812 ::  การประชุมเสวนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรศาสตร์และการสาธารณสุข ตามแนวทาง WFME
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมเสวนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรศาสตร์และการสาธารณสุข ตามแนวทาง WFME วิทยากรโดย รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ อดีตณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม cmp 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 25 กรกฎาคม 62
ประกาศ่ :: 25 กรกฎาคม 62 [21:33:26]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::