วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #811 ::  การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา EdPex เรื่องทบทวนแผนกลยุทธและทบทวนการรับฟังเสียงลูกค้า
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา EdPex เรื่องทบทวนแผนกลยุทธและทบทวนการรับฟังเสียงลูกค้า วิทยากรโดย ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา EdPex ณห้องประชุม cmp 401 วิทยาลัยแพทยศษสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 24 กรกฎาคม 62
ประกาศ่ :: 25 กรกฎาคม 62 [21:25:38]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::