วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #810 ::  ภาพงานประชุมสัมนาเรื่อง "กัญชากับระบบสุขภาพชุมชน"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพงานประชุมสัมนาเรื่อง "กัญชากับระบบสุขภาพชุมชน" วิทยากรในงานได้รับเกรียติจาก ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และกรรมการแพทยสภา (ปี 2562-2564) และผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ หัวหน้าสาขาวิชาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 15 กรกฎาคม 62
ประกาศ่ :: 19 กรกฎาคม 62 [11:47:53]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::