วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #809 ::  การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2562
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง"การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Thai Public Health in Transformation) ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 26 มิถุนายน 62
ประกาศ่ :: 27 มิถุนายน 62 [14:27:37]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::