วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #808 ::  การบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชา
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชา วิทยากรโดย ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 25 มิถุนายน 62
ประกาศ่ :: 27 มิถุนายน 62 [14:21:49]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::