วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #805 ::  การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (UBU-LMS)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (UBU-LMS) วันที่ 18 มิถุนายน 2562เวลา 9.00-13.00 น.ณ ห้องประชุม CMP 401วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข(สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 18 มิถุนายน 62
ประกาศ่ :: 18 มิถุนายน 62 [14:02:34]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::