วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #800 ::  อบรมพัฒนานักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง Maximizing the use of readity available data for biomedical research : Big Data
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     อบรมพัฒนานักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง Maximizing the use of readity available data for biomedical research : Big Data ณ ห้องประชุม 401 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่  30 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมวันที่ :: 30 พฤษภาคม 62
ประกาศ่ :: 30 พฤษภาคม 62 [14:18:28]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::