วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #799 ::  การสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29 พค.62
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

การสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยากรโดยวิทยากรโดยผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี

วันที่ 29 พค.62 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

(สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )

กิจกรรมวันที่ :: 29 พฤษภาคม 62
ประกาศ่ :: 30 พฤษภาคม 62 [10:14:57]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::