วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #798 ::  การสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 28 พค.62
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

การสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยากรโดยวิทยากรโดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 28 พค.62 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

(สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )

กิจกรรมวันที่ :: 30 พฤษภาคม 62
ประกาศ่ :: 30 พฤษภาคม 62 [10:12:13]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::