วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #793 ::  การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 2
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล และรศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 25 เมษายน 62
ประกาศ่ :: 29 เมษายน 62 [14:18:17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::