วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #791 ::  การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 18 เมษายน 62
ประกาศ่ :: 18 เมษายน 62 [15:10:30]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::