วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #788 ::  การตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนแพทย์ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) ...
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนแพทย์ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ จังหวัดอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 2 เมษายน 62
ประกาศ่ :: 3 เมษายน 62 [10:45:31]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::