วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #783 ::  ภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 8
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 21 มีนาคม 62
ประกาศ่ :: 22 มีนาคม 62 [13:16:52]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::