วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #782 ::  การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศษสตร์และการสาธรณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 15 มีนาคม 62
ประกาศ่ :: 18 มีนาคม 62 [16:23:06]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::