วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #781 ::  การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คำปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล และรศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 12 มีนาคม 62
ประกาศ่ :: 18 มีนาคม 62 [16:20:39]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::