วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #778 ::  การบรรยายพิเศษ เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ของอุดมศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของอุดมศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม CMP 101 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 15 กุมภาพันธ์ 62
ประกาศ่ :: 15 กุมภาพันธ์ 62 [15:11:36]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::