วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #773 :: 
การสัมนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การสัมนาเรื่อง"มหาวิทยาลัยไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดยศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษเรื่อง สถานการณ์และแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEX และ WFME วันที่ 4 มกราคม 2562เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP 101วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 4 มกราคม 62
ประกาศ่ :: 7 มกราคม 62 [10:07:50]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::