วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #772 ::  ภาพพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 7
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ รุ่นที่ 7 ณ ห้อง CMP101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข(สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 20 ธันวาคม 61
ประกาศ่ :: 20 ธันวาคม 61 [14:58:54]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::