วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #771 ::  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน" CEHPE"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน" CEHPE" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ" การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ" มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร ณห้องประชุม CMP 412 วิทยาลัยแพทยศษสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 19 ธันวาคม 61
ประกาศ่ :: 20 ธันวาคม 61 [14:55:52]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::