วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #770 ::  มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษา นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษา นักศึกษาแพทย์ จำนวน 6 ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง 6 ปี ทุนละ 60,000 บาท ผู้อุปการะทุน ได้แก่ คุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ คุณสายสุนีย์ คูหากาญจน์ คุณนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ คุณบุญชัย สุภัควงศ์ คุณสุพิน ตริยางกูรศรี คุณสมบูรณ์ ศุภนิมิตรกุลกิจ ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 27 พฤศจิกายน 61
ประกาศ่ :: 28 พฤศจิกายน 61 [10:13:46]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::