วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #766 ::  การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบระบบรองรับสังคมสูงวัย
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบระบบรองรับสังคมสูงวัยและการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดการรับมือศึกใหม่...สังคมสูงวัย” โดย รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อตีดสมาชิกวุฒิสภา วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม CMP101 วิทยาลัยแพทยศษสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 20 พฤศจิกายน 61
ประกาศ่ :: 20 พฤศจิกายน 61 [14:02:58]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::