วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #765 ::  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสริมพลังหลักระบบสุขภาพ"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสริมพลังหลักระบบสุขภาพ" วิทยากรโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์,นพ.สกล สิงหะ,นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์,นพ.ประพันธ์ ยอดนพเกล้า ันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 24 ตุลาคม 61
ประกาศ่ :: 29 ตุลาคม 61 [10:32:34]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::