วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #764 ::  .พิธีมอบเสื้อกาวน์และมอบทุนการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 5 ตุลาคม 61
ประกาศ่ :: 8 ตุลาคม 61 [09:59:40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::