วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #760 ::  ภาพกิจกรรมวิ่งการกุศล เนื่องในวันมหิดล Run to Give..Give Zoo Run
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพกิจกรรมวิ่งการกุศล เนื่องในวันมหิดล Run to Give..Give Zoo Run เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 23 กันยายน 61
ประกาศ่ :: 24 กันยายน 61 [11:13:18]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::