วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #758 ::  การประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2562 (2)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2562 โดย ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียรถาวร, ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์,รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ,รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร,ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง, ดร.ณัฎฐ์ ดิษเจริญ วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 14 กันยายน 61
ประกาศ่ :: 14 กันยายน 61 [14:04:11]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::