วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #756 ::  ประชุมพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ประชุมพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม CMP 401 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 12 กันยายน 61
ประกาศ่ :: 13 กันยายน 61 [10:12:21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::