วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #753 ::  ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2561
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 "ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กลอ์ฟ รีสอร์ท (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 31 สิงหาคม 61
ประกาศ่ :: 2 กันยายน 61 [11:17:39]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::