วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #747 ::  งานเสวนาการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ ในมิติความร่วมมือพื้นที่มุ่งสู่ Thailand 4.0
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานเสวนาการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ ในมิติความร่วมมือพื้นที่มุ่งสู่ Thailand 4.0 วิทยากรโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 3 สิงหาคม 61
ประกาศ่ :: 6 สิงหาคม 61 [10:08:59]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::