วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #742 ::  เสวนาประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการรียนการสอนของแพทย์ศตวรรษที่ 21วันที่19 กค.61
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     เสวนาประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการรียนการสอนของแพทย์ศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย 1.รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2.นพ.ประวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 19 กรกฎาคม 61
ประกาศ่ :: 20 กรกฎาคม 61 [09:55:31]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::