วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #741 ::  เสวนาประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการรียนการสอนของแพทย์ศตวรรษที่ 21วันที่18 กค.61
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     เสวนาประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการรียนการสอนของแพทย์ศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย 1.ศ.พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ปัจจุบันรองอธิการบดี และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2.นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา 3.รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 18 กรกฎาคม 61
ประกาศ่ :: 20 กรกฎาคม 61 [09:50:53]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::