วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #736 ::  ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching ครั้งที่ 2
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching,Mentoring,Feedback,Reflection and Positive Psychology ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 26 มิถุนายน 61
ประกาศ่ :: 26 มิถุนายน 61 [10:31:47]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::