วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #734 ::  โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) 2561
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ด้านวิจัย เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ด้านเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 20 มิถุนายน 61
ประกาศ่ :: 21 มิถุนายน 61 [09:46:43]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::