วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #733 ::  การประชุมจัดทำ Policy Commitment เรื่องการมีกิจกรรมทางกายภาพในสถานศึกษา
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมจัดทำ Policy Commitment เรื่องการมีกิจกรรมทางกายภาพในสถานศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนสายสุขภาพ ในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องCMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 19 มิถุนายน 61
ประกาศ่ :: 21 มิถุนายน 61 [09:27:18]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::