วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #731 ::  การประชุมปฏิบัติการ "Transformative Learning Toolkits Workshop"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมปฏิบัติการ "Transformative Learning Toolkits Workshop" NEW SKILLS FOR TRANSFORMATIVE CLASSROOM DESIGNวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561 ห้อง SY104 อาคารกายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 30 พฤษภาคม 61
ประกาศ่ :: 30 พฤษภาคม 61 [16:00:01]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::