วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #730 ::  ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม CMP 101 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ ห้อง SY 104 อาคารกายวิภาคศาสตร์ (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 3 พฤษภาคม 61
ประกาศ่ :: 4 พฤษภาคม 61 [10:38:03]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::